9 בן־צרויה: לחשבון הסופי

ב 18 לאפריל 1936 הופיע עתוננו האחרון 1 ודובר בו "על תאריך בלתי ידוע , נעלם גדול אי שם בנבכי העתיד שלקראתו אנו מכינים את . "כוחנו ולא ידענו ולא חשנו כי כה קרוב הנהו , כי הנהו עומד מאחורי כתלנו ולא תעבור יממה אחת והפעמון הגדול יצלצל את השעה ה 12 ובכל זעמ 1 יופיע , יחרט בדם ואש היום הזה , יום ה 19 לאפריל . בעצם כבר באותו יום של הקראת העתון 2 עמדנו בתוך תוכם של המאורעות ואת התחלתם יש לראות לא עם הרציחות ביפו ב 19 לאפריל אלא הרבה חדשים לפני זה , אולי מרצח יגור ואחרי הפצצה בנהלל , בידי כנופיות שייח' אל קסם ורצח רוזנפלד , והריגת גלותמן וחזן . כי הרציחות האלה הן שהראונו כבר את אופי המאורעות . וההבדל היה רק בתכיפות בפעולות . רצח מן המארב ( יגור , ( פצצה בחשכת הליל ( נהלל , ( הפקרות בדרכים ( גלותמן , חזן ) ובנופיה לוחמת "מלחמת . "קודש כל הנתונים האלה שהופיעו 1 במחנה , עתון סניף ה"הגנה" בתל אביב — לימים עתון חיילי צה"ל . 2 העתון , שהוכפל בהקטוגרף , היה מוקרא במפקדים של חברי השורה . עד ה 19 בהפסקה ארוכה בין פעולה לפעולה , אנו מוצאים אותם אחרי ה 19 בפעולה המונית ותכופה . ידוע ידענו כי קשה תה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן