27 מיכאל אסף: "השטן הצוחק" (קטעים)

א " הספר הלבן " הוא "ספר הכוונות" של האימפריאליזם הבריטי כלפי ארץ ישראל . אולם יש בו כוונה אחת , המזדקרת בבהירות העילאה למרות המסוה התמים כביכול , שבה הוצעפה . היא מסתתרת תחת המונה "מדינה ארצישראלית , לא יהודית ולא . "ערבית מהי הכוונה הזאת ? הישארותה של אנגליה בארץ זו "לעולם ! "ועד אולם כיצד ייתכן דבר זה כשקברניטי הפוליטיקה אינם חדלים מלדבר ולחזור ולדבר על , "עצמאות" ויחד עם זה קובעים שהרוב בארץ יישאר ערבי ? המסגרת המחוכמה של "מדינה ארצישראלית , לא יהודית ולא ערבית" עשויה לשרת את הכוונה הזאת שירות מצויין . המסקנה הישרה היא , כי בארץ ישראל צריכים להימצא שני קיבוצים לאומיים , שישנאו זה את זה שנאה עזה כמוות . שני הקיבוצים לא יהיו מרוצים ; כל קיבוץ יראה בשני את המכשול בדרך לחירותו , לגאולתו . וממילא מובן , כי כל מעשה המלבה את אש השנאה בין שני הלאומים — מועיל באופן המצוין ביותר להתגשמות הכוונה הידועה . יש כאן שכלול עליון של השיטה הקדומה והבדוקה "הפרד ; "ומשול שיטה זו חייבה לכתחילה מלאכה לא נקיה של הפחת ניגודים בלתי פוסקים בקרב קיבוץ לאומי משועבד אחד , ואילו השיטה המשוכללת מטפחת ומפתחת את ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן