הבלגה או תגובה

עמוד:8

של אלימות מקומית בלבד . דוד בן גוריון , יו"ר הנהלת הסוכנות , ראה לעומת זאת בבירור את המשמעות המדינית החדשה של . "מאורעות"ה אמנם הישוב היהודי של שנת 1936 חזק ומבוצר מן הישוב היהודי של שנת , 1929 והסכנה לעצם בטחונם של הישובים היהודיים קטנה עתה בהרבה —קבע אולם בעוד שלמאורעות תרפ"ט היה "אופי , "דתי הרי למאורעות תרצ"ו יש " אופי פוליטי . "בולט אין אלה מעשי ש 1 ד ורצח אלא "מלחמה פוליטית רצינית המכוונת לביטול הצהרת בלפור , והמנהיגים הערבים משתמשים הפעם לשם השגת מטרתם באמצעי מלחמה פוליטיים חדישים : שביתה כללית ומרי אזרחי *" ... משלוש נקודות מבט היה על הישוב לבחון את דרכו כיצד להגיב על "המאו רעות" ב 1936 ועל "המרד" ב : 1939—1937 ראשית , כיצד עליו להתארגן כדי להגן על בטחון הנפש והרכוש היהודיים ברחבי הארץ , להרתיע את התוקפים ולתר 1 ם את חלקו לחיסול המהומות י ; שנית , כיצד להגיב על האופי הפוליטי שנושאים המאורעות ולמנוע מן הערבים להשיג הישגים מדיניים בלחץ האלימות וכתוצאה ממנה ; ושלישית כיצד עליו לפעול בתקופת המשבר , להתכונן לקראת תכנית "החלוקה" ביצירת מפה ישובית חדשה , ולהתקדם בארגון כוח המגן העברי על ידי שיתוף פעולה צבאי עם הבריטים . ויכוח זה הפך להיות חלק מהותי בפולמוס על יעדי הציונות ומטרותיה ועל היחס בין אמצעים ומטרות , וכן היה לגורם רב השפעה במאבק על ההגמוניה בישוב ובתנועה הציונית . הבדל יסודי בין פולמוס "החלוקה" לפולמוס על דרכי התגובה היה נעוץ בכך שבעוד הראשון היה בעת ההיא בעיקרו אידיאי היה השני קשור קשר בלתי אמצעי בבעיה של שליטת גורמים פוליטיים בארגונים צבאיים בעלי אופי מחתרתי , ובמדיניות הבט חונית הלכה למעשה . כשם שהוויכוח חשף את חילוקי הדעות בין המחנות הפוליטיים היריבים , כן חשף , ולעתים אף חידד והמריץ , חילוקי דעות בתוך המפלגות הפוליטיות ואף בארגוני המחתרת ושימש גורם דינאמי בהתפתחותם . לוויכוח על דרכי התגובה בשנים 1939—1936 משמעות היסטורית , מעבר להקשר המיידי שלו . אכן , גם לפני 1936 עמד הישוב בפני הצורך להפעיל אלימות מבוקרת וכוח מאורגן לצרכי שמירה והגנה , ולפתח דגמים של התגוננות ותגובה , וגם קודם לכן כבר התעוררו סוגיות עקרוניות לגבי היחס בין מטרות הציונות , ומהותה החברתית הומניסטית , לבין הזדקקותה לכוח צבאי מאורגן . אבל מאורעות 1939—1936 היו בעלי דחיסות רבה . הם התחוללו בתקופה של התפתחויות דראמטיות בארץ ישראל , בתנועה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר