הבלגה או תגובה

עמוד:10

אנשי ה"הגנה" יכלו —הן בשל חינוכם , הן בשל המסגרת בה פעלו והן בשל אפשרויות של פיצוי נפשי זה—לעמוד בתביעות איפוק וסבלנות שהוטלו עליהם . במרוצת התקופה חלו שינויים , לעתים אף מרחיקי לכת , בעמדתם של הגורמים השונים והקובעים . שינויים אלה היו לעתים תוצאה של תמורות שחלו בגורמים אלה עצמם . בראש ובראשונה הייתה זאת התמורה במערך של הארגונים הצבאיים הבלתי ליגאליים של הישוב : שיבת "ארגון בי" לשורות ארגון ה"הגנה" והפיכתו של "הארגון הצבאי הלאומי" לארגון בהשפעה רביזיוניסטית בלבד , שאחר כך פעל אף באופן עצמאי מן המפלגה הפוליטית , ותבע לעצמו עמדה של גורם לאומי אקטיביסטי ייחודי . גם לתכנית "החלוקה" הייתה השפעה רבה . תכנית ה '' , "חלוקה ועוד יותר ממנה ההסתלקות הבריטית מן התכנית ופרסום "הספר הלבן" של מאי , 1939 נתפשו על ידי מצדדי "התגובה" כגילוי של פייסנות בריטית כלפי האלימות הערבית ותומכיה , ותוצאה של ה"הבלגה" בה נקט הישוב המאורגן . נראה שלא רק התגברות הטרור הערבי והפיכתו למרד מאורגן הם שהגבירו את פעולות הגמול של האצ"ל מנובמבר 1937 ואילך אלא גרמה לכך גם תוכנית "החלוקה" שעמדה על הפרק . נראה כי פעולות האצ"ל נועדו לא רק לנקום בכנופיות ולהרתיע את הערבים הפלסטיניים , אלא שנתכוונו לפי ההשקפה החדשה של "תורת הלחץ" להוות גורם שישכנע את בריטניה , על ידי הוכחת איכותו הסגולית של הישוב והפוטנציאל הלוחם המצוי בו , ועל ידי גילוי שאיפותיו הלאומיות , להסתלק מ"חלוקה" ולחזור אל עקרונות המנדאט "החיוביים" מנקודת ראות ציונית . לא פחות מכך השפיעו על המדיניות והמעשה ההתפתחויות הארגוניות החדשות שחלו במרוצת השנים הנזכרות בארגון , "הגנה"ה התבססותה בכל רחבי הארץ במסגרת צבאית חצי ליגאלית וקביעת דפוסים של התגוננות אקטיבית , וצמיחת האצ"ל למחתרת עירונית , המסוגלת לפעול בעיקר באזורים עירוניים ובאמצעים מוגבלים . * המושגים "הבלגה" מצד אחד , "תגובה" ( או "שבירת ( "ההבלגה מצד שני , שהפכו סיסמאות פוליטיות ואידיאולוגיות , דורשים הבהרה . המושג "הבלגה" נולד מיד אחרי פרוץ המאורעות באמצע אפריל 1936 וכוונתו היתה למנוע תגובה בנוסח של "טרור . "נגדי חוסר יכולתם של הארגונים הצבאיים היהודיים ( ה"הגנה" הכללית והגנה ( 'ב להבטיח את האוכלוסיה האזרחית מפני פגיעה בנפש וברכוש מצד הערבים וחוסר ההיערכות הארגונית והנפשית למאורעות אלימים בסדר גודל כזה , הולידו תגובות של נקם " , שהתפרשו כתגובות "טבעי 1 ת" של ישוב נפגע ומגיב באותו מטבע . ואילו

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר