14 ד"ר יהושע השל ייבין: פשע הדמים של הסוכנות: הפקרת הישוב

( מהבלגה ( "קאנטוניות"ל א עכשו ( הדברים נכתבים בסוף ניסן תרצ"ז ) נמלאה שנה לטבח יפו תרצ"ו . מבחינה ציונית מדינית רחבה יש להגיד : עכשו נמלאה שנה לאותו היום , בו נכנסו הציונות , הארץ והעם כולו לתקופת המלחמה המכרעת לגורלם ; לתקופת ההכרעה בשאלה , אם ארץ ישראל תהיה ארץ יהודית , או ערבית — ארץ ישראל , או פלשתינה ( כי דרך בינים אין . ( ... מוכרחים אנו לומר / התקופה הראשונה של המלחמה הזאת מסתיימת בתבוסה קשה בשבילנו . בעוד זמן מה יפורסם הדו"ח של הועדה המלכותית ; פרטיו אינם ידועים לנו עדיין ; אבל אנו יודעים , שהדו"דו יתן לנו מכר . קשה מאד אם בצורת צמצום העליה למידה , הגוזרת עלינו להשאר מיעוט נצחי בארץ , או בצורת "קאנטוניות" — אבל אין ספק , שהמכה שתינתן תהיה קשה מאד —ואם לא נדע להשיבה אחור , להרפא ממנה , לשנות את כל דרכינו ולהיות אחרים מכפי שהיינו לפני שנה —פירושו של דבר יהיה , שאנו מאבדים את ארץ ישראל לדורי דורות . כדאי איפוא לברר : למה היא באה , התבוסה הזאת , ומי אשם בה ? האם היא היתד . מחויבת המציאות , או שלפי התנאים האובייקטיביים יכולנו אנו להיות המנצחים במלחמת הדמים לגורל הציונות , שהתחילו ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן