29 הרב י"א הרצוג: נחפשה דרכינו

אנחנו עומדים עכשיו במצב קשה מאוד מאוד . אין מה להוסיף על הכרוז שהוצאנו ואלה הדברים יצאו מתוך עומק הלב ועומק הנשמה . אני אמרתי לאיש אחד שבא להתווכח אתי ; אמרתי לו כך : אני מזהיר בך , שאם חס וחלילה היו יורים בי והייתי נוטה למות , הייתי מצוה לכל ישראל ולישוב להזהר , לתמנע מכל מעשה נקם . חלילה וחלילה . חלילה לנו ללמוד על דרך רשעי הגויים . מה השגנו במשך השנתיים ? השגנו הישג גדול , קידוש השם לעיני כל הגויים . אנחנו נפלינו מכל עמי הארץ . היו דברים כאלה באירלנד . הייתי שם במשך התקופה השחורה בתוך הסבך , יד אכזרית השתלטה שם , אף על פי שאירלנד היא ארץ תרבותית . ופה בארץ ישראל הראה הישוב במשך שנתיים רוח טהורה , נתן ביטוי למוסר היהדות שהתקיים בידו . וזהו הישג גדול . אין זאת אומרת שאם איננו יוצאים להרוג ערבים נקיים מפשע , אנשים ההולכים לתומם לעבודתם , ואנחנו מונעים את ידינו מרצח , אין זאת אומרת שעלינו לשתוק . הבלגה אין זו שתיקה . הקול קול יעקב והידיים ידי עשו . ידיים כן , ידי ההגנה , להגן על עצמנו , להגן על חיינו , להלחם בעד מולדתנו וערי אלוקינו , הגנה כשרה , זהו מעשה ידי יעקב . כך עשו אבותינו , אבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן