6 זאב ז'בוטינסקי: הבלגת הישוב — עד מתי?

הבלגה הזכרתי לעיל את המלה . "הבלגה" מלה נדירה : לא שמעו אותה קודם לכן בעברית החדישה , היומיומית בארץ ישראל . דומה , שמלה זו היא כעת הנפוצה ביותר והשנואה ביותר בארץ ישראל . באידית האודיסאית , בימי עלומי , היו נוהגים להביע את המושג הזה בשינוי מה : "אלציכאן" ( קיצור המילים 1 האלט זיר . ( "איין אל תשמע ליצר הרע , חס וחלילה ו אתה רוצה 1 להתאפק , לרסן את עצמך או בתרגום מילולי : להחזיק את עצמך בידיים . לאכול ? . "אלציכאן" אתה רוצה לרקוד 1 — . "אלציכאן" להבדיל : אתה רוצה להחזיר סטירה כנגד סטירה — הבלגה . זהו פרק מר מאוד לנוער היהודי בארץ ישראל ובגולה . הנסיון הזה יביא למשבר פסיכולוגי קשה בעמנו . אותו רעיון , "ההגנה" תורתו של ביאליק ב"משא 2 / 'נימירוב שהיא בעצם אם תחיתנו והתחדשות נוער בריא —היסוד העצום והחשוב הזה של תנועתנו הלאומית מבויש היום בעיני כל . אני יודע , עד כמה אין בזה מן הצדק , אני יודע —אם אין רואים היום ואין שומעים על , "הגנה" הרי זכותם של מגינינו עמדה למושבות בפני התנפלויות רציניות . המגינים העבריים הם המונעים כל התקפה גלויה על מושבה עברית , הדבר הזה ידוע לאויבינו ומשום כך הם מתנח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן