10 שיברו את הקו!

( מדברי חברים על ההבלגה ) מושג זה , העולה לנו בדם , אש וכבוד , אוכל ומכרסם אותנו חברי השורה [ , [ "הגנה"ה הן מבפנים והן מבחוץ . רבות דובר על נושא עצוב זה בארץ ובגולה . את העתונות שבגולה הקוראת עוד מן הימים הראשונים תגר ומטיפה נגד ההבלגה —אין לקחת בחשבון כלל , משום שהיא נעדרת את חוש המציאות שלנו , ואין היא נושמת באווירת האחריות בה אנו מטופחים ובה אנו מצווים לחיות , מתוך חירוק שינים והבלגה שרק אנשים בעלי תרבות מסוגלים לה . ברם —עם כל הזהירות שלנו ומידת הבגרות שהביאה אותנו לידי הבלגה זו שעמדנו בה במשך חדשי הדמים הללו והוכחנו שאין אנו עלולים להיסחף בנקל לתוך המערבולת השטנית של הפרובוקציה האיומה —חוששני , כי סאת ההבלגה כבר נגדשה מזמן ; כוס הדם שלנו עלתה על גדותיה , ומעשי התועבה האחרונים של בני "העם האציל" מאלצים אותנו להסיק מסקנות אחרות לגמרי . אין אני מושפע כלל משיחות אנשי הרחוב או יושבי בית , אשר דיונם ושיקולם חסר לפעמים את ידיעת המציאות וקטרוגם על חברינו הוא אוילי ולפעמים גם ציני למדי . אבל קריאת התגר שלהם נגד המעשים המחפירים הנעשים בנו יום יום היא גם קריאתנו אנו , ואם כי קורצנו מחומר המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן