25 זאב ז'בוטינסקי: "אמן!"

א במספר עתונים בארץ ישראל ובארצות חוץ מתנהלת עתה הסתה נגד הטירור הנגדי של היהודים בארץ הקודש , שממדיו גדלו במידה רצינית בשבועות האחרונים . הביאו לפני מספר קטעים אופייניים של אותה ספרות ההסתה : " חלש . "מאוד הדברים כתובים ללא תנופה וגם כעס אמיתי לא מורגש בהם ; סתם כתיבה כדי לצאת ידי חובה . אין זכר לאותה התלהבות מתפרצת שהזדקרה מכל שורה ממש של איום הסופרים האלה לפני שנה , כאשר הם עדיין האמינו בגדולות ונצורות , שתביא ההבלגה . בזמן הקריאה ניכר היום , שהמחברים עצמם מרגישים , בזמן כתיבתם , כי שקרנים המה . הרי כל מחבר עצמו יודע מה הרגש המלווה אותו , עת הוא נוטל בבוקר את העתון לידו ומה הידיעה שהוא מבקש בו : לא סתם ידיעות מארץ ישראל , אלא ידיעות בעלות תוכן מוגדר —ובמקרה שאינו מוצא ידיעות מסוג זה , תוקפת אותו אכזבה . זו היום עמדתם של כל היהודים בכל הארצות : הם מצפים בקוצר רוח לידיעות "מסוימות" מארץ ישראל ; ואין יוצא מן הכלל , הכל , ימין , שמאל ומרכז . אמת , קיימים בני אדם , שלדידם אין הדבר נוח ביותר הממשלה מצהירה באוזניהם , שהם סתם סמרטוטים , שאין איש מתחשב בהם , שלמרות השמות / 'סוכנות" "ועד , "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן