33 ברל כצנלסון: ההבלגה — שיטה מדינית ומוסרית

מה פעלנו בכוח ההבלגה אינני רוצה להרחיב בזה את הדיבור . אינני מחבב הטפה לעקרונות מוסריים בפומבי . הבלגה הרי זו שיטה מדינית ומוסרית כאחת , הנובעת מתוך תול דותינו ומתוך מציאותנו , מתוך אפיינו ומתוך תנאי מלחמתנו . אילמלא היינו נאמנים לעצמנו ונוקטים בקו אחר היינו מזמן מפסידים את המערכה . ואילו היינו מקיימים — תחת מעשי גבורה אמיתית —מעשי גבורה מדומה , היינו ממיטים קלון על עצמנו והיינו נאלצים לשלם מחיר יקר ביותר . אינני נרתע מפני תשלום מחיר . מה נעשה ואנחנו אנוסים לשלם ביוקר על זכותנו להיגאל . אני מוכן לשלם מחיר בעד עליה , התישבות , התגוננות — מפני זה אינני מפחד . יהודים משלמים יותר בעד זכותם להיות עבדים בעולם . יהודים משלמים יותר אפילו בעד זכותם להיות עבדים בארצות החירות . מוכן אני לשלם , אך לא בעד גלות ועבדות . מוכן אני לשלם מחיר רב בעד ארץ ישראל ובעד חירותנו בה , אך בשום אופן אינני רוצה לשלם בעד מעשי איולת ותעתועים המלבינים את פנינו . משום שבחרנו בשיטת ההבלגה , לפיכך נוצרה בארץ בדרך כבוד מעין מיליציה של יהודים [ חיל הנוטרים , [ העתידה לשמש גרעין צמיחה לדבר מה חשוב עוד יותר . משום שבחרנו ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן