24 שתי שיחות גולומב — ז'בוטינסקי

א שיחת אליהו [ גולומב ] עם [ זאב ] ז'בוטינסקי ב 10 . 7 . 38 . 'א כשהייתי אצלן לפני שבועיים , דיברנו ( ז' מפסיק : אך לא ישר לעצם העניין . ( אז היתה פגישה מקרית , אבל דיברנו על הכוח העברי ההולך ונוצר בארץ ועל פעולות משותפות הנעשות עם הממשלה . היה לי הרושם שגם אתם התיחסתם בהערכה לתופעה זו . . 'ז כן , ודאי יש לזה ערך , אבל יש בזה הרבה חסרונות שבודאי גם אתם אינכם מתעלמים מהם . אי . על כל פנים , עם כל המגרעות שיכולים לגלות בכל תופעה , הרי יש להתחלה זו של יצירת כוח עברי חוקי ערד רב כבר כיום , ויכול להיות לו ערך רב עוד יותר אם הוא יתפתח בעתיד עד כדי כך שיוכל לעמוד לנו בשעות יותר חמורות בעולם . עכשיו לא נוכל כבר לשוב למצב של אימפרוביזציה של גדוד בימי המלחמה . לגדוד או שני גדודים בודדים לא יהיה כבר אותו הערך ומצבנו מחייב התכוננות מוקדמת לקראת כוח ממשי עם פרוץ המלחמה . והנה המקרים שקרו בזמן האחרון חותרים גם נגד ההתחלות שנעשו כבר , ועל אף כל זאת נגד התפתחותם . משום כך באתי אליך שתעשה איזה פעולה למען שים קץ למקרים כאלה מעתה . . 'ז האם אתה בטוח שהיהודים עשו את זה י קראתי באיזה עתון שזה היה מעשה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן