הבלגה או תגובה

עמוד:11

היעדר תגובה שכזו נתפש כהפקרת הישוב וכאזלת יד שאין לסבול אותן , " דבר מה יקר הולד ונשבר בהכרתו ובהרגשתו של היהודי בארץ — אמונתו שבארץ זו יהודי עומד על , "נפשו קבע זלמן אהרונוביץ [ זיאמה ארן ] במאי . 1936 "היעדר תגובה מלמדת את הערבי שדמו של היהודי הפקר , שאפשר לרצוח יהודים בלי להיענש והערבים מפרשים את ההבלגה כפחדנות וחולשה , ובכך הם מתעודדים להמשיך בטרור ללא הפרעה" — טענו התומכים בתגובה בשורות . "הגנה"ה התגובות הראשונות היו אלו של יריות מן המארב על ערבים , מעין " נקמת דם" או פעולות של יאוש מן השלטון ותגובת נגד לניסיון להשליט חיי אימים על הישוב היהודי . התביעה לנהוג בהתאפקות או ב"הבלגה" ביקשה להימנע מתגובת נקם בנוסח של טרור נגדי . ביסוד תביעה זאת עמדו טעמים בעלי אופי פרגמטי , עקרוני ומוסרי כאחד . 10 הטעמים המוסריים השתלבו בנימוקים פרגמטיים , שנתנו להם יתר תוקף ויתר משקל . כבר באוגוסט 1936 קבע ברל כצנלסון , כי ההבלגה באה "לא רק מפני התכונה הנפשית העמוקה שלנו , לא רק מפני טעמים מוסריים , אלא גם מתוך חשבון : להשקפה מוסרית יש גם חשבון פוליטי , חשבון פוליטי גדול מאוד . ידענו שבאותו הרגע שנלך בארץ זו בדרך של נקמה , תקום שאלת גאולת הדם , ואם זו תקום , לא לנו תהיה המלה האחרונה « . " . .. מדיניות של "הבלגה" פירושה היה הימנעות מטרור נגדי כלפי אוכלוסיה אזרחית שלא הוכח , כי קיים קשר כלשהו בינה לבין מבצעי הטרור הערבים ואנשי . "הכנופיות" ה"הגנה" עסקה כל העת בחיפוש שיטות ובגיבוש דרכים להגנה אקטיבית ותגובה סלקטיבית , הגנה על נקודות הישוב , הרתעה ופגיעה באותם גורמים שהיו שותפים לטרור הערבי בצורה פעילה או עקיפה . ההתנגדות התקיפה והעקבית למדיניות ה"תגובה" של האצ"ל נבעה לא מעט מהאופי שנשאו פעולות התגובה של האצ"ל , שהיו בחלקן פעולות של "טרור . "עיוור ביוני 1939 הוקמה יחידה מיוחדת בהגנה , הפו"מ פעולות" ) , ( "מיוחדות שסרה ישירות למשמעתו של יושב ראש הנהלת הסוכנות , דוד בן גוריון . בין שאר המשימות שהוטלו עליה היו פעולות של טרור שיבוצעו נגד טרוריסטים ערבים בכפריהם . במרוצת השנים היו גם חריגות ממדיניות זאת , חלקן ביוזמה מקומית ומיעוטן בהרשאת ההנהגה הפוליטית . אבל , בעיקרו של דבר , במרוצת התקופה קויימו על ידי ארגון ה"הגנה" ההוראות שנוסחו בכתב ב , 2 . 7 . 1939 כי "המפקדה הארצית אוסרת רציחת נשים וילדים , עוברי דרך ובכלל ערבים , "חפים וכי "המפקדה הראשית אוסרת יריות או הטלת פצצות למקומות כינוס ערבים ( שווקים , מסגדים . ( הפעולות הנ"ל אסורות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר