רשימה ביבליוגרפית נבחרת

אורן , אלחנן , התיישבות בשנות מאבק / אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה תרצ '' ו—תש"ז , , 1947—1936 יד יצחק בן צבי , ירושלים , תשל"ח . בר זוהר , מיכאל , ב ן ג ו ר י ו ן , כרך ראשון , עם עובד , . 1975 באואר , יהודה , דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית , ספריית פועלים , . 1966 בתל , ניקולאס , המשולש הארץ ישראלי , תירגם אריה חשביה , עידנים , ירושלים , . 1979 הלר , יוסף , ממאורעות תרצ"ו ועד מלחמת הקוממיות , בנימין אליאב ( עורך , ( "היישוב בימי הבית , "הלאומי כתר , . 1976 דובס , ברכה ( עורכת ) ספר מאורעות תרצ"ו , הוצאת , 'דבר' תל אביב תרצ"ז , מהדורה שניה . כנען , חביב , בעיני שוטר פלשתיני / סיפור לידתה של ההתנגדות הפלשתינאית , מסדה , . 1980 לב עמי , שלמה , במאבק ובמרד הגנה" / , " אצ"ל ולח"י , משרד הביטחון / ההוצאה לאור ( אין שנת הוצאה . ( נדבה , יוסף , זאב ז'בוטינסקי ו ה ה ב ל ג ה 35 / שנה לשבירת ההבלגה על ידי הארגון הצבאי הלאומי , ארץ-ישראל , כסלו תשל"א , נובמבר , 1972 גליון מס' . ( 24 ) 19 מילשטיין , אורי , בדם ובאש יהודה , א' לוין-אפשטיין , תשל"ד . ניב , דוד , מערכות הארגון הצבאי הלאומי , ח"א ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן