5 שמואל יבנאלי: אורך רוח

מה יהיר . הסוף ? ומתי יגיע הקץ ? תלונה חרישית עוברת בתוכנו . אימתי יפסק כל זה ? המגורשים לאלפים , נטולי גג ומנוחה , קרובי הקרבנות הקדושים וחבריהם ; הנהגים והנוסעים , גזולי הבטחון , הנתונים למפגע ולמוות יומם ולילה ; שדותינו וכרמינו המוצתים והמובסים ; רכושנו , תמצית דמנו ועמלנו — כולם שואלים לקץ . השומרים בלילות הצפויים לכדורי מוות , והעובדים ביום בנשמת אפם האחרונה , כולם נאנחים קשה ושואלים לקץ . והקץ לא רחוק מאתנו הוא , ובמידה ידועה בנו הוא תלוי . אין לנו אלא להכנע בפני אויבינו ולהסכים להפסקת העליה , או אולי לצמצומה עד כדי החנקה . כי הלא זה מה שנדרש מאתנו כיום —הפסקת העליה . ( אמרתי : כיום ; כי איני יודע מה יידרש מאתנו בעתיד . ( וכל הטירור האיום וההתנקשויות בנו אינם באים אלא כדי להביא אותנו לידי הסכמה לדרישה זו , ורק בגללה באתנו כל זאת . כי הנה בעזרת העם כולו והציונות נוצרה כאן פינת יקרת לישוב העברי , גן עדן ליושבים כאן ; אולם גורל מיוחד מונה ליושבים כאן , גורל של חזית , של צבא מגשימים הנמצאים בחזית מלחמתו האחרות של העם העברי . ואם להשתמש במשל של צבא , אפשר להגיד , כי לצבא כרגיל — גורלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן