18 אליהו גולומב: זוהי דרכנו

יש עניינים שביחס אליהם אנחנו באמת זקוקים למרץ חדש . העניין הראשון — בין שתהיה מדינה ובין שלא תהיה הוא חיזוק העמדות שלנו הצפויות לסכנה . כשם שנתגלה בנו מרץ להקים נקודות חדשות באזורי הארץ המרוחקים , כך צריך לגייס עכשיו כוחות להקמת נקודות חדשות באותם האזורים שתקענו בהם יתד , כי אזורים אלה יכולים ליחסן * לנקודות תורפה , אם לא נרבה בהם התישבות עכשיו . אני מתכוון לאזורים כמו ואדי עארה , המשמש עכשיו מקום ריכוז לכנופיות , משום שאין באזור זה כל נקודות עבריות . והוא הדין בגליל העליון . כן יש צורך רב לחזק עד כמה שאפשר את עמדתנו בדרום . שם ישנן שאלות קרקעיות מסובכות . הנה יש לנו רוחמה והיא עזובה , ויש שם קרקעות שהם ברשות יהודים , וצריך להתחיל בהתיש בות בכל הנקודות האלה . תעודה שניה דחופה מאוד הוא עניין הבטחון . אם כי התקדמנו בזה במידה ניכרת , מצווים אנו עכשיו לאזור כוח כדי להגדיל את כוחות הבטחון שלנו , גם הליגליים וגם האחרים . אני יכול לתאר לעצמי , שהאנשים המנהלים משא ומתן עם הממשלה , כבר קצה נפשם לשמוע את הדיבורים על הצורך להגדיל את כוחות הבטחון הליגליים . אבל כל זמן שמצב הבטחון בארץ הוא כפי שהנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן