20 אורי צבי גרינברג: סנה בוער

מנהיג ציוני העיז פעם אחת להגיד , שיהודי נאלבקי אינם מוצאים חן בעיניו בשביל בניינה של ארץ ישראל . והנה באנו אנחנו הצה"ר והבית"ר ואמרנו : יהודי נאלבקי 1 ראויים למלכות ! כי יהודי נאלבקי צריכים את ארץ ישראל לשם גאולה ממלכתית שלמה . יהודי נאלבקי מוכנים למלחמה , מוכנים לתת דם , ולא רק כספים . שלמה בן יוסף , דם מדמכם ובשר מבשרכם , יהודי פולין , הוא ההוכחה לכך ! בימי מלחמת העולם נידונו יוסף לישאנסקי ונעמן בלקינד לתליה בדמשק . משום מה תלה אותם התליין התורכי ? משום שבזכרון יעקב התעוררה קבוצה קטנה של בונטארים , עם שרה אהרנסון בראשם , ושבנשמתם ברקו 1 אחד מרובעי היהודים בוורשה . בתקופת העליה הרביעית שימש כשם גנאי כדי לתאר עליה זעיר בורגנית , חסרת אידיאולוגיה ציונית חלוצית ( בין השאר תואר כך בידי אורי צבי גרינברג עצמו 2 . ( בונטארים — מורדים , קושרים ( מגרמנית . ( כאן הכוונה לחברי רשת הריגול "ניל"י '' בשנות מלחמת העולם הראשונה . אותיות האש : "בדם ואש יהודה נפלה —בדם ואש יהודה . "תקום ומאחרי גבה של אותה קבוצת בונטארים בזכרון יעקב לא עמד עם שלם , לא עמדו אפילו יהודים כמספר היהודים שנתכנסו כאן , בהמון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן