11 האם נמשיך להבליג?

( מתגובות חברי השורה ) כאחד מחברי השורה החי את חייה ומכיר את אנשיה הנני חפץ למסור את הלך הדעות של רבים מאד מחברינו בימים האחרונים בקשר עם השאלה : האם נמשיך להבליג ? ואני מדגיש : אין שאלה אם היה צורך בהבלגה בראשית המאורעות . השאלה הנה אך ורק : האם נמשיך להבליג גם היום לאחר מאורעות צפת , חיפה ותל אביב . מה היו הסיבות להבלגה בפרוץ המאורעות ? הסיבה העיקרית לא היתה מוסרית אלא פוליטית . חפצנו להקריב את שלום הישוב העברי ותמורת זאת להיות בטוחים ששערי העליה לא יסגרו בפני יהודי גרמניה , פולניה ורומניה . הישוב העברי לא דאג לעצמו כי אם קודם כל ליהדות הגולה . ידענו כי אם נענה לערבים בהתקפה נגדית מיד תכריז הממשלה —כאשר אמנם ניסתה לעשות — כי פרץ קרב בין שתי העדות בארץ והעליה תופסק . ועדות החקירה שהיו באות אחר כך היו מגיעות בודאי למסקנות מסוכנות מאד לכל מפעלנו בארץ . וידענו , הבלגה מבחינה צבאית הוא טכסיס גרוע בהחלט , ואין לכנותה כלל בשם טכסיס . הבלגה פירושה פירוק הזין , כשלון מחפיר ידוע מראש . ההגנה הטובה היא זו היודעת להתקיף את האויב קודם שהוא מספיק לצאת להתקפה . עם כל זאת הסכמנו להאחז בשיטה זו שקיבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן