קיום בעידן של תמורות : חיי יום-יום של היהודים בגרמניה 1618 - 1945

קיום בעידן של תמורות : חיי יום-יום של היהודים בגרמניה 1618 - 1945

מחבר: רוברט ליברלס, סטיבן מ' לובנשטיין, מריון קפלן וטרודה מאורר
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: יהודי גרמניה; מאה עשרים; מאה תשע עשרה; מאה שמונה עשרה; מאה שבע עשרה; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; גרמניה; גרמאניה; גרמנייה; המאה ה - 20; מאה 20
"קיום בעידן של תמורות" -  בא לבחון לראשונה את חיי היום יום של יהודים מן השורה בגרמניה בתקופה של יותר משלוש מאות שנה – מראשית המאה השבע עשרה ועד לשואה. בספר מתוארים דפוסי המגורים של יהודים, חיי המשפחה, החינוך, חיי הכלכלה ותחומי העיסוק ותחומי העיסוק שלהם, חיי הדת ודפוסי הקהילה. הוא גם עוסק ביחס לחברה הסובבת ובתרבות הפנאי של היהודים. בהתמקדותו בנושאים אלו שונה הספר ממרבית המחקרים שהתפרסמו עד היום על תולדות יהודי גרמניה, שעסקו בעיקר באישים בולטים ובתנועות פוליטיות, רעיוניות ודתיות והתמקדו בשכבות האליטה.
קיום בעידן של תמורות - חיי יום-יום של היהודים בגרמניה 1945-1618 עוסק בפרק זמן המתאפיין ברובו בעלייתם ההדרגתית של היהודים מקבוצה מנודה לאזרחים אמידים בני המעמד הבורגני, וסופו בשקיעתם הטרגית של החיים היהודיים ובחיסולם במהלך שנות השלטון הנאצי. הספר גם בא לברר, על בסיס תיעוד אישי וקהילתי עשיר, כיצד השפיעו תהליך אלה על עולמם של היחיד, המשפחה והקהילה.
קיום בעידן של תמורות נחלק לארבעה חלקים, פרי עבודתם המשותפת של ארבעה חוקרים בולטים בחקר יהודי גרמניה: (א) רוברט ליברלס: 'על סף העידן המודרני: 1780-1618'; (ב) סטיבן מ' לובנשטיין: 'ראשיתה של ההשתלבות: 1870-1780'; (ג) מריון קפלן: 'יהודים כגרמנים בקיסרות הגרמנית'; (ד) טרודה מאורר: 'משגרה לחירום: היהודים ברפובליקת ויימר ובתקופה הנאצית (1945-1918)'. לספר נוספה ביבליוגרפיה מקיפה. הספר, פרי יזמה של מכון ליאו בק, מוגש עתה לקורא העברי לאחר שהופיע בגרמנית ובאנגלית. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13