הרוויזיוניזם הציוני לקראת מפנה : קובץ מאמרים ב"ראזסוויט" לשנים 1934-1932

הרוויזיוניזם הציוני לקראת מפנה : קובץ מאמרים ב"ראזסוויט" לשנים 1934-1932

מחבר: זאב ז'בוטינסקי
שנת ההוצאה: תשמ"ז - 1986
מילות מפתח: ציונות רוויזיוניסטית; ציונות; רביזיוניסטים; רוויזיוניסטים; רויזיוניסטים
בשנים 1934-1932 הגיע הרוויזיוניזם לפרשת-דרכים. התמורות שחלו במצב קהילות-ישראל במזרח ארופה ובחזית הציונית בארץ היו מרחיקות-לכת וחייבו התוויית כיוון חדש. הבעיות נתחדדו ושוב לא ניתן היה להסתפק בפתרונות-טלאי ובתקנות-שעה. בעקבות ה"ספר הלבן" (1930) והגזירות על העלייה וההתיישבות חל קרע עמוק עם אנגליה. "ברית הבריונים", שנוסדה בארץ-ישראל, ביוזמתו של אב"א אחימאיר, ביקשה להעתיק את מרכז-הכובד  של המערכה הציונית מן החזית הערבית אל חזית השלטון הבריטי בארץ ("ממשלת חברון") - אויבו העיקרי של עם ישראל במאבקו לשחרור לאומי. ה"ברית" קראה את הנוער העברי  להניף את דגל המהפכה הלאומית, לנטוש את דרכה האידילית של הציונות, שסמכה על חסד-לאומים ועל הבטחות בריטיות, להכיר במושכל היסטורי האומר, כי לעולם דרכו של משיח לעבור על "גשר של ברזל", לא "גשר של נייר". רוח מהפכנית זו הביאו עמהם חברי הסיעה ה"מאכסימאליסטית" לוועידה העולמית החמישית של ברית-הצה"ר בווינה (אוגוסט-ספטמבר 1932). מצעם הקיף שלושה עקרונות-יסוד לפעולה: לפרוש מן ההסתדרות הציונית ולפתוח בפעולה מדינית עצמאית, להעניק לראש התנועה מעמד של מנהיג (אחימאיר טוען בוועידה, כי המאה ה-20 היא מאה של דיקטטורה ונוער) ולהקנות לו סמכויות מלאות בניהול ענייני התנועה, ולהיחלץ למלחמה גלוייה נגד המשטר הבריטי.  אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מכון ז'בוטינסקי בישראל

עמודים:
א  1  2  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  
127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  
177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  
202  203  204  205  A