מסורת ושינוי : בתרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים

מסורת ושינוי : בתרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס
מילות מפתח: רס"ג; רבי יהודה הלוי; רמב"ם; יהודים וערבים; שירת קודש של ימי הביניים; יהודי ארצות האסלאם; סעדיה גאון; גאון; גאון, סעדיה; גאון, ס.; רב סעדיה גאון; ר. ס. ג.; רסג; ר.ס.ג.; ריה"ל; הלוי, יהודה; הלוי, י.; רבי משה בן מימון; רבי משה בן-מימון; ר. מ. ב. ם.; רמבם; בן מימון; בן-מימון; מושה בן מימון; מושה בן-מימון; ר.מ.ב.ם.; רמבם; יחסי יהודים וערבים; ערבים ויהודים; שירה עברית; שירה-עברית; שירת-קודש של ימי הביניים; שירת קודש של ימי-הביניים; שירת-קודש של ימי-הביניים; מוסתערבים (יהודי ארצות האסלאם); מסתערבים; מוסתערבים; יהודי ארצות האסלם; יהודי ארצות האיסלם; יהודי ארצות האיסלאם; יהודי ארצות האסלאם
הספר מביא מבחר מפרות המחקרים בתחום חקר התרבות היהודית של ימי הביניים . צירם המרכזי הוא התפתחות ותמורות תחומי החיים , הפעולה והיצירה של היהודים בארצות הדוברות מול מסורות תהגים מקובלים . המחקרים מבוססים בעיקר על בחינת מקירות ראשוניים הכתיבים תעודות ומסמכים - רובם בכתבי יד - מן הגניזות ומאוספים בעולם ; והם מתפרסים על קשת רחבה של נושאים : היסטוריה כלכלית ואינטלקטואלית ; פרשנות המקרא ותרגומיו ; הגות ופולמוס ; ולשון . מקום נכבד באסופה זו מוקדש להגות וליצירה של רב סעדיה רי יהודה הלוי והרמב"ם . הקובץ מושתת על הרצאות אשר נישאו בידי חוקרים מובהקים של זו לחטיבותיה , בוועידה השישית של "החברה לחקר התרבות היהודית ערבית שלימי הביניים" שנערכה באוניברסיטת בר אילן. אל הספר
נושא/נושאים: , ימי הביניים
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13