ירחמיאל ברודי תרגומי עשרת הדיברות בארמית ובערבית־יהודית

התרגום הארץ ישראלית בשפה הארמית היה מקובל , כידוע , לעטר פרשיות התורה בהרחבות ובעיבודים . כפי שניתן היה לצפות , אחת הפרשיות שזכתה זה היא פרשת מתן תורה , ובעיקר עשרת הדיברות שבתוכה . הדברים אמורים , , לגבי התיאור שבספר שמות פרק כ , וכן , תוך שינויים מסוימים , אף שבספר דברים פרק ה . הרחבות אלו מצויות בכל הענפים של התרגום הארמי ( בניגוד לתרגום אונקלוס , ( דהיינו : בתרגום המיוחס ליונתן , בתרגום ניאופיטי , שונים , ואף בתרגום הקטעים ( לכל הפחות , בחלק מניסוחיו ' . ( ההרחבות הדיברות כוללות שלושה מרכיבים בולטים : ציורי ומליצי של הדיבור היוצא מאת הקב"ה , טס באוויר לעיני בני ישראל , בלוחות הברית . תיאור זה מלווה ( ברוב מסורות התרגום ) את שני הדיברות בהתאם למסורת חז"ל הגורסת ששני אלה , בניגוד ליתר הדיברות , נשמעו 2 הקב"ה , ללא התיווך של משה רבנו . בחלק מהמקורות מובאת תוספת זו בספר באחרים היא מצויה אף בספר דברים , למרות שלפי ההקשר שם , משה הוא המעמד כולו ' . פנייה ישירה לקהל , בלשון "עמי בני , "ישראל בראש כל דיבר ודיבר . פניות גינזבורגר , תרגום ] mv בן עוזיאל על התורה , ברלין , תרס"ג , עמי . I , p...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן