יהושע בלאו כתיבת עברית באותיות ערביות דוגמה לשבירת מסורת

בנושא "מסורת ושינוי בתרבות הערבית היהודית של . "ימי הביניים רוצה לדון במקרה מובהק של שבירת מסורת , במנהגם הידוע של קראים לא רק ערבית באותיות ערביות אלא אף עברית . מנהג תמוה זה — המקרה שעדה לא מוסלמית שאלה את האלף בית הערבית לכתיבת לשונה היא — 2 תשומת לבם של החוקרים ' . אני עצמי סברתי , שהשימוש באותיות ערביות לשונית מרחיקת לכת בתרבות ערב . באחרונה הקדישו את תשומת לבם חוקרים בולטים ב"חברה לחקר התרבות הערבית היהודית של , "ימי הביניים 'פרי ח'אן \ על כן רוצה אני לחזור ולעיין בתופעה מרתקת וו פעם נוספת . , כידוע , להעמיד על הטיפולוגיה . מן הראוי אפוא להעיף עין לא רק בכתיבה בארצות ערב , אלא לחפש חפש היטב מאורע אחר שבני ישראל הם בכתב הסביבה , כפי שעשו קראים קדומים בשלהי האלף הראשון . המרת הכתב העברי בכתב אחר נראית יוצאת דופן . כולנו דבוקים לכאורה היידיש והלאדינו . שפות יהודיות אלו מימי הביניים משקפות היצמדות לכתב העברי עד שהן עצמן , למרות היותן לא שמיות , נכתבות באותיות כערבית היהודית הרגילה . על רקע זה נראה השימוש באלף בית לא יהודית מפליאה במיוחד . שהביא במאמרו . Hebrew into Arabic Script " , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן