תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן הענ"נים בפתח הספר 7 נחם אילן " ודע מה שתשיב לאפיקורוס" — עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו 9 יה 1 שע בלאו כתיבת עברית באותיות ערביות — דוגמה לשבירת מסורת 27 המדרשית הרבנית בפירושי רס"ג — המשך וחידוש 33 בדפוסי הפולמוס של שושלת בית הרמב"ם גראב"ם ורדב"א ) 71 ברוד * הדיברות בארמית ובערבית יהודית 95 שלושה ספרי מקרא לערבית בהולנד בידי יהודי ממראכש —: דברי מבוא , ועיון בכתיב ובפונטיקה 103 הופקינס לארמית החדשה במקור ערבי יהודי 119 5 י אלמנטום 1 אלמנת 1 ר — הלוי בעריכתו של ישועה הלוי 127 ( פנטון ) הערבי של ר' דוד בן יהושע מימוני על משנה תורה לרמב"ם 145

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר