נחם אילן "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו

עמוד:12

בבירור שהפילוסופיה נועדה לשמור על "מדע , "הדת ולכן על המתפלסף לחתור בלימודי הדת , שהם העיקר והתכלית . כאן שוב הזהיר ר' ישראל מפני התנצחות שבהם המשיב איננו בקי דיו בחומר הראיות להפרכת דעות מתנגדיו . תוך שהביא דוגמות לספיקות , קבע ר' ישראל כי "הבטחון הוא במסורת בחקירה" אל" ) סלאמי ! פי אל תקליד ואל כ'טר פי אל בחת , ("' והסביר מדוע — נאסר לימוד הפילוסופיה בימי הקדמונים . 8 בהמשך הביא ר' ישראל מפירוש הרמב"ם ' על אודות הזיקה שבין "ודע מה לבין "ודע לפני מי אתה עמל" שבהמשך המשנה . בהקשר זה הזכיר אף את ספר והציע הסבר עקרוני מדוע להכיר את הרוע . לשיטתו , זו הדרך להיזהר מפניו . סוף הדיון מוקדש לבירור הזיקה שבין "דע לפני מי אתה עמל" לבין "ומי מלאכתך" שבסוף המשנה . הפירוש נחתם במשל נוסף , המזהיר מפני זיהוי שגוי האמיתי " . מחידוש * ר' ישראל בפירושו ל '' ודע מה שתשיב לאפיקורוס חידושים אחדים יש בפירוש ר' ישראל , שנסקר לעיל בקיצור רב . אמנה את שבהם , ואדון בהם מעט . בשונה ממפרשי מסכת אבות לפניו ולאחריו , הכיר ר' ישראל אל נכון בכך היה דמות היסטורית , טרם שהפך למושג . ככל שבדקתי , קביעה זו איננה נמצאת אחרים למסכת אבות מימי הביניים , לא לפני ר' ישראל ואף לא לאחריו . 18 כתוב ר' מאיר , אך זה שיבוש וצ"ל משה , והוא הרמב"ם ! יש מקומות רבים בגוף הפירוש שבהם רשום בכ"י זה ( שכיניתיו א ) ר' מאיר , אך באמת הכוונה לרמב"ם . בחלק מן ההיקרויות שיש להן מקבילה בכ"י מילאנו אמברודאנה 45 . 9 גכיניתיו פ . סימנו במכון עבריים שבספריית הלאומית בירושלים הוא ס' , ( 12024 נאמר בכ"י א ר' רמז"ל ! אך עדות מכרעת לשיבוש הזה יש בכ"י א עצמו . בדף 141 א , שו' 13 מאיר ז"ל פי אל דלאלה אנהו ראה פי תאריך אל צאבה " ... ( תרגום : רבי מאיר המורה שראה בתולדות הצאבה . ( ... מקור הדברים במורה נבוכים , ג , כט , במהדורת מונק ! אף כאן הדברים מופיעים בפירוש הרמב"ם על אתר . 19 אף שדברים אלה הם חלק מהמשך המשנה , הם נידונים במסגרת הדיבור המתחיל " ודע מד , שתשיב , "לאפיקורוס ולפיכך נכללו בסקירה דלעיל . 20 כך בפירוש הרמב"ם > בנעט , עמ' , ( 19 רבינו יונה > עמ' לו , < במדרש דוד > עמ במחזור ויטרי > עמ' , ( 504 בפירוש רבינו נתן אב הישיבה > עמ' , ( 10 אצל המאירי בספר מוסר > עמ' , ( 83-82 בפירוש ר' יוסף יעבץ ( עמ' , ( 44 ובפירוש ר' יוסף ך ע"א . < רק אצל ריב"ש אנו מוצאים "וי"א כי אפיקורוס הוא שם איש מבזויי ונקרא כל התועים על שמו , כמו צדוקים וביתוסים על שם צדוק וביתוס" ( עמ' עהא ציין : "וכתב הר"ר ישראל ז"ל , " ... ומלשון זה נדמה לכאורה , שהדברים שלפני כן ר' ישראל , אך מסקנה זו איננה הכרחית . ראשית , קל להיווכח בדמיון הרב ישראל ללשון ריב"ש . שנית , ריב"ש הביא הרבה מאוד פעמים מדברי ר' אותם אליו . בסוף המאה הארבע עשרה עמד רשב"ץ על כך שאפיקורוס היה ( לה ע"ב . < אפשר שלמד זאת מפירוש ר' ישראל כאן . דברי ריב"ש בשם י"א במדרש שמואל > עמ' . ( 152 הדעת נותנת , שאף בפסקה הקודמת , שבה ייחס

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר