מאירה פוליאק תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים

רס"ג את תרגום המקרא מעוגנת בגישתו המורכבת לפרשנות המקרא . על זו אנו למדים מהקדמותיו השונות לתרגומיו ולפירושיו למקרא ומ 50 ד וברצות , והיא נידונה על ידי חוקרים רבים בהקשרים רבים ושונים ' . כאן , בתפיסתו של רס"ג את תרגומו הערבי לתורה , כפי שהוא מנסחה בהקדמתו האחרון של ההקדמה מודיענו רס"ג : ארסמת הדא אלכתאב לאן בעץ אלראגבין סאלני אן אפרד בסיט נץ אלתורה ידכל פיה ... אלא אכראג מעאני נץ אלתורה פקט החמישית של החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים הצגתי ראשוניות של עבודת הדוקטור שלי בנושא המבנה הלשוני של תרגומי התורה בני המאה העשירית והאחת עשרה . עבודה זו הורחבה לספר : . Eleventh Centuries , Leiden Exegetical Study of Karaite Translations of the Pentateuch from the Karaite Translation Tradition of the Arabic Bible Translation : A Linguistic M . Polliack , 77 ! e כמו כן , השווה מאמרי המסתמך על הרצאתי בוועידה . Translation of the Pentateuch " , JQR , lxxxiv ( 1993-1994 ) , pp "Alternative Renderings as Additions in Yeshu ' ah ben Yehudah ' s Arabic מחקרים על שיטתו הפרשנית והתרגומית של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן