מסורת ושינוי בתרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים

עמוד:4

חבר » חגי בן שמאי סימון שרה סטרומזה עיצוב העטיפה : יצחק ביבס תמונת העטיפה : קטע מדיואן יהודה הלוי בעריכת ישועה כתב יד אוקספורד מספר 1971 > אוסף אופנתיים ( Add . 4 ' ° , 81 מסת"ב ISBN 965-226-214-5 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר : ימק שרותים נדפס בישראל , תש"ס בדפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר