נחם אילן "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו

ידעה קהילת טולדו שבספרד במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה ובראשית הארבע עשרה . גורמים רבים ומגוונים , שלא יידונו כאן בפירוט , הביאו להתרופפות בקהילה זו , שהייתה מן המרכזיות והחשובות בקהילות ספרד באותה עת . סימן מובהק להיחלשות הקהילה ומקורות כוחה הפנימיים יותר מן העובדה , 2 מינו את הרא"ש , ר' אשר ב"ר יחיאל האשכנזי , לראש עליהם . אכן , מדובר מובהק , שגדולתו והשפעתו ניכרים מאוד אף מעבר לימיו ולמקומו . אך עם להכיר בכך , שהרא"ש הביא עמו מסורת פסיקה שונה לחלוטין מזו שרווחה אז שינוי עמוק בסדרי לימוד התורה ובדרכי הפסיקה בטולדו ואף מחוצה לה . המחלוקת העיקריים , שהעסיקו חכמים שונים בספרד ובפרובאנס מן המחצית המאה השלוש עשרה ואילך , הייתה סוגיית העיון הפילוסופי — גבולותיו , הראויים , ובעיקר היחס המצרני בינו לבין תלמוד תורה ובינו לבין חיים 4 יראת שמים . היבט אחד של הסוגיה הזו עומד במרכז עיוננו . למו"ר פרופ' ח' בן שמאי ולידידי ד"ר ע' עירשי על שהואילו לקרוא גרסה מוקדמת ולהעיר הערות חשובות ומועילות . כללי על התקופה ראה : אורון ; ביינארט , דמותה ; ביינארט , חברה ; ביינארט , יהדות ; , תולדות , עמ' , 170-...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן