מנחם בן־ששון מסורת ושינוי בדפוסי הפולמוס של שושלת בית הרמב"ם (ראב"ם ורדב"א)

הרמב"ם , אב ובנו , עומדת בראש הנהגת קהילות ישראל במצרים ואגפיה של המאה השתים עשרה עד לראשית המאה הרומש עשרה . בני המשפחה "ראש , "היהודים , "נגיד" שמשמעו באותה עת הייתה נשיאה באחריות למתרחש בקהילות ישראל , כלפי השלטון וכלפי העדה ' . ימי פעילותה של שושלת היו ימי משבר לקהילות ישראל במקומותיהן : בגין התרחשויות צבאיות במדינות ובחברה המוסלמית באזור ; בגין משברים בקהילות האזור ; ובגין ומיוחדותה של שושלת בית הרמב"ם , שושלת של מהגר , זה מקרוב בא , ובניו . היה במוקדו של הפולמוס הארוך והמתמשך על מקומה של המחשבה הרציונלית הרמב"ם המשקפים מחשבה זו — אלו ואלו מיסודותיה של התרבות של ימי הביניים — בעולמם של יהודים במזרח ובמערב . לברר כיצד הצליחה שושלת זו להתקיים בהנהגה במשך זמן כה רב , על בעניינם של תוכני ההשכלה הערבית היהודית של ימי הביניים . א במערב , באמצע המאה השתים עשרה , הביאה לחיסולן של קהילות ישראל ולהגירה או בריחה רבתי של יהודים למחוזות בטוחים יותר . מצרים הייתה לבורחים מספרד ומצפון אפריקה . פחות מדור קודם לכן , משנת 1100 ואילך , 2 בורחים על נפשם מארץ ישראל . ימי פעילותה של שושלת בית הרמב"ם ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן