מסורת ושינוי בתרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים

עמוד:3

מסורת ושינוי הערבית היהודית של > מי הבע » ם דברי הוועידה השישית החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים עורכים : יהושע בלאו דויד דורון נ » ברס > טת בר א » לן , רמת גן

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר