תוכן העניינים

עמוד:6

דניאל י' לסקר מונחים פילוסופיים ערביים בספר הכוזרי לדי יהודה הלוי שרה סטרומזה מסורות ציטוט : על מקורות גלויים ומקורות מוצנעים בספרות הפילוסופית בערבית יהודית שולמית סלע השוואה ספרותית ספךתית בין ספר יוסיפון העברי לנוסחו הערבי מאירה פוליאק תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים יוסף ריבלין מסורת ומשבר בטרם מוות דב שוורץ אבן סינא והרמב"ם על הישארות הנפש — עיון השוואתי שמעון שטובר הקבלה בין אסלאם ליהדות — מפולמוס לקליטה והטמעה אליעזר שלוסברג פולמוסו של רב סעדיה גאון נגד הנצרות תקצירים באנגלית

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר