יוסף יהלום כתאב אלשדור פי אלמנטום ואלמנתור דיואן יהודה הלוי בעריכתו של ישועה הלוי

א אוקספורד מספר 1971 ( אוסף אופנתיים ( Add . 4 '" 81 כולל העתקה ימי ביניימית שקדנית ואחראית בעריכת דיואן יהודה הלוי , מעשה ידיו של אדם המציג את כישועה בר אליהו הלוי סט . לעבודה בעריכת דיואן הלוי הגיע לאחר ניסיון דיואן אברהם אבן עזרא . בכותרות של דיואן זה מציין ישועה את הלחנים של השאר באמצעות שירי אזור ערביים רבים . את מעשהו זה הוא עושה לאחר בהקדמה לאוסף שירי האזור שיציין את הלחנים של השירים בעזרת מילות שירים עבריים או ערביים — ככל שידיעתו מגעת , ומסתבר שידיעתו הייתה מקום הסיק ש"מ שטרן , חוקר המןשח הערבי , על פי הידיעות שהפגין ישועה המושה , שהאיש היה בן ספרד ושחי באמצע המאה השתים עשרה ולכל המאוחר 1 השלוש עשרה . בסגנון של דבריו בהקדמה הכללית לדיואן הלוי וכן מן הכתובות לשירים , נראה שישועה שייך לתקופת הזוהר של הערבית היהודית . הוא היה זה שקרא . Liubera ( ed . F . Pierce ) , Oxford , 1959 , Elijah's references to Arabic muwashshahs " , Hispanic Studies in Honour of I . S . M . Stern , "The Muwashshahs of Abraham Ibn Ezra , Appendix : Yeshu ' a ben ידיעה טובה בשירת המושה הערבית הייתה לטדרוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן