שרה סטרומזה מסורות ציטוט: על מקורות גלויים ומקורות מוצנעים בספרות הפילוסופית בערבית־יהודית

יהודי ארצות האסלאם לראות גאולה באה לעולם אינו מוטל בספק . אך נראה לא דחקו את הקץ , שכן אמצעי בדוק אחד לקרב את הגאולה , והוא להביא אומרו , לא זכה אצלם לשימוש נרחב . התופעה של שימוש בדברי מחברים העתקת דפים שלמים בלי ציון מקורם , הייתה רווחת בספרות ימי הביניים הערבית היהודית בכלל זה ' , ועל כן , לכאורה , אין להקשות על מחבר יהודי את מקור דבריו . זאת , אין עקיבות בתופעה זו . סופרים המשתמשים בחופשיות במקורות קדומים המקור , מייחסים בכל זאת מדי פעם אמירה לאומרה ( ולעתים אף מרחיקים לכת , אמירה למי שלא אמרה . ( נשאלת השאלה : מה קובע את הופעתם של ציטוטים היא מקרית לחלוטין , או שמא ניתן להבחין בשיטה מסוימת בה , ואם כן , מה והשלכותיה ? שיבקש להשיב על שאלה זו במידה כלשהי של בטחון , יצטרך להקיף ספרות : לא רק את הספרות הערבית היהודית , אלא גם את הספרות הערבית הלא יהודית 2 התפתחה , ואף את הספרות הלא ערבית הקודמת להן . עד שיימצא מי שייתן דעתו בצורה מקיפה , דומני שיש הצדקה לנסות לבדוק את הדברים בקנה מידה מתוך מודעות לכך שהתמונה שתתקבל היא חלקית בלבד , ודורשת תיקון והשלמה . למשל : א"א עברי , מאמר בשלמות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן