נחם אילן "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו

עמוד:9

נחם אילן " ודע מה שתשיב לאפיקורוס" עמדתו של ר > ישראל ישראלי מטולדו ידעה קהילת טולדו שבספרד במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה ובראשית הארבע עשרה . גורמים רבים ומגוונים , שלא יידונו כאן בפירוט , הביאו להתרופפות בקהילה זו , שהייתה מן המרכזיות והחשובות בקהילות ספרד באותה עת . סימן מובהק להיחלשות הקהילה ומקורות כוחה הפנימיים יותר מן העובדה , 2 מינו את הרא"ש , ר' אשר ב"ר יחיאל האשכנזי , לראש עליהם . אכן , מדובר מובהק , שגדולתו והשפעתו ניכרים מאוד אף מעבר לימיו ולמקומו . אך עם להכיר בכך , שהרא"ש הביא עמו מסורת פסיקה שונה לחלוטין מזו שרווחה אז שינוי עמוק בסדרי לימוד התורה ובדרכי הפסיקה בטולדו ואף מחוצה לה . המחלוקת העיקריים , שהעסיקו חכמים שונים בספרד ובפרובאנס מן המחצית המאה השלוש עשרה ואילך , הייתה סוגיית העיון הפילוסופי — גבולותיו , הראויים , ובעיקר היחס המצרני בינו לבין תלמוד תורה ובינו לבין חיים 4 יראת שמים . היבט אחד של הסוגיה הזו עומד במרכז עיוננו . למו"ר פרופ' ח' בן שמאי ולידידי ד"ר ע' עירשי על שהואילו לקרוא גרסה מוקדמת ולהעיר הערות חשובות ומועילות . כללי על התקופה ראה : אורון ; ביינארט , דמותה ; ביינארט , חברה ; ביינארט , יהדות ; , תולדות , עמ' , 170-108 בסעיפים הדנים בספרד ; בער , טדרום , ובעיקר דבריו בשולי מאמרו , עמ' = > 55 עמ' ;( 385 בער , תולדות , עמ' , 190-106 , 82-67 בעיקר הדנים בטולדו > על פי המפתח ;( דורון , עמ' , 32-19 אך דומה , שבדבריה נתעלמה חשובים בתולדות הקהילה בטולדו בזמן הנידון , ועל כן נטתה להעריך את מצב שם ואז טוב משהיה באמת ; ורפל ; ספטימוס ; עסיס , תסיסה ; עסיס , עני ועשיר . גרוםמן , עמ' ; 163-162 פריימן , בעיקר עמ' כז-מא ; תא שמע , רא"ש . גרום , '' מרכזי תורה וישיבות בספרד , '' בתוך : ח' ביינארט ( עורך , ( מורשת ספרר , , תשנ"ב , בעיקר עמ' ; 326-325 פריימן , עמ' לב-מא ; תא שמע , רא"ש , בעיקר עמ' כללי ראה : אידל ; בער , תולדות , עמ' ; 168-167 עסיס , היהודים , בעיקר בעמ' , ; 69-67 שיקולים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר