מסורת ושינוי בתרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן מסורת וש > נו > הערבית היהודית של » מ > הב > נ » ם מסורת ושינוי הערבית היהודית של > מי הבע » ם דברי הוועידה השישית החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים עורכים : יהושע בלאו דויד דורון נ » ברס > טת בר א » לן , רמת גן חבר » חגי בן שמאי סימון שרה סטרומזה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן