אליעזר שלוסברג פולמוסו של רב סעדיה גאון נגד הנצרות

רס"ג כלפי הנוצרים והנצרות לא נחקר עדיין במלואו , ולמעשה כמעט שלא היום מאמרים מסכמים בנושא זה . במאמר זה ברצוני לשרטט לראשונה את הכלליים של יחסו של הגאון כלפי הנצרות , ולעמוד על מרכיביו העיקריים של . קרויים בכתבי רס"ג בשמות הרגילים עבורם גם בספרות הערבית והמוסלמית 2 : ' "אלנצארי" . "אלרום"ו פעמים מספר הוא מונה אותם בין המשתפים אלוהים 3 הבורא ( במקור : , ( "משרכון" לצד המאמינים בדואליזם . "צאבה"וב כך , למשל , את הנוצרים עם עובדי הכוכבים למיניהם , החוזים בכוכבים ומאמיני השניות , 4 אומר הכתוב : "ומךדף ריקים ישבע ריש" ( משלי כח , יט . ( מזהה רס"ג את הנצרות עם , "אדום" והיא , לדעתו , המלכות הרביעית בחזונותיו לעומת זאת , רס"ג שולל , כנראה , את זיהוים של מאמיני הדת הנוצרית עם הנזכרים במקרא ארבע פעמים : מלכים ב יז , ט ; יח , ח : ירמיהו ד , טז ; לא , ה . למשל : רס"ג , משלי עם תרגום ופירוש , מהד' הרב י' קאפח , ירושלים , תשל"ו ( להלן : משלי , ( עמ' קפט ; רס"ג , הנבחר באמונות ודעות , מהד' הרב י' קאפח , ירושלים , תש"ל או"ד , < עמ' צ , רנז ; מ' צוקר , פירושי רב סעדיה גאון לבראשית , ניו יורק , תשד"מ ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן