דניאל י' לסקר מונחים פילוסופיים ערביים בספר הכוזרי לר' יהודה הלוי

לגבי הסתירות וחוסר הדיוק ב £ ' 0 י הכוזרי אשר תהיינה ' , ברור שר' יהודה היה אמן בשימוש במילים . לכן , סביר שבבואנו לפרש את ספר הכוזרי , עלינו למונחים השונים במקור הערבי של הספר תוך בדיקת מובניהם המגוונים השונים . במאמר זה אעמוד על שני מונחים מרכזיים : ולי ( חסיד ) וקיאס ( היקש . ( 3 שפרסמתי , דיברתי על מונח חשוב בסעד ד , כ 7 ? די — צריח / צרחאא , שיהודה אבן תיבון תרגם אותו . 'אזרח' יהודה אבן שמואל , שלא רווה נחת ממונח זה , בדרך כלל תרגמו כלל . לפי ספר הכוזרי מאמר א , סימן קטו , יהודי מלידה הוא צריח בהשוואה שאף פעם לא ישתווה אל הצריח . בהקדמה למאמר ב , נאמר שהגרים הכוזרים כיבדו היהודים מלידה > צרחאא בני אסראאיל , ( ובמאמר ה , סימן כג , הסביר החבר שאף על פי שהשכינה הגלויה ( אלסכינה אלטאהרד ( , נעדרת היום , השכינה הנסתרת הרוחנית ( אלסכינה שונים ניסו להסביר את הסתירות בדרכים שונות . יוחנן סילמן , למשל , ראה סימן להתפתחות בהגותו של הלוי ; ראה : ני ; פילוסוף לנביא — התפתחות הגותו של הלוי ב 0 פר הכוזרי , רמת גן , . 1985 דעה אחרת היא , שבעלד"כחדי ניסה להסתיר האמיתיות מאחורי הסתירות בספר ; ראה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן