דויד דורון על תרגום שלושה ספרי מקרא לערבית בהולנד בידי יהודי ממראכש - מסורת ושינוי דברי מבוא, ועיון בכתיב ובפונטיקה

. 1 כוגב היד ורקע התרגום אזנקוט שחי במאה השבע עשרה בהולנד , נודע כסופר מעתיק , פייטן 1 לעברית ומעברית לערבית . של אזנקוט תרגום ספרי בראשית , תהלים ודניאל לערבית באותיות ערביות 2 שאינה אופיינית ליהודים לאורך הדורות . נוסח הכותרת בדף הראשון של הכתוב כתיבה מוגרבית הוא : "תרגום ערבי על התורה לסעדיה בר לוי יצו , " ולאחר מכן : . (!> c ~ iiy \^ שמות הפרשיות של ספר בראשית כתובים ^ עבריות ( פרט לפרשת מקץ , כנראה משבחה . ( בסוף פרקים רבים בתרגום מופיעה המילה nci או rn . אך אין בכך סדירות . התרגום לתהלים נפתח במטבע , ^ J )\ & ואחריו באה הכותרת : M \ JJJ / J \ y > trn = ] ^ s . ^ lii j תרגום ^ המזמורים של דויד המלך והנביא עליו השלום , [ גם תרגום דניאל פותח ב- 1 ...... ג : ( nj ^ Lo LS - } hJJj \ I > JUU aJl תרגום ספר ^^ ^ ^ " ^ £ > סעדיה בן לוי אזנקוט המראכשי . [ מספרי הפרקים בכל שלושת הספרים על ידי מספרים סודרים בערבית באותיות ערביות ; בתרגומי בראשית ודניאל הוא j _ aA ) i [ פרק , [ ואילו בתרגום תהלים הגרעין הוא = ] . ^\ מזמור . [ הספרים מופיעה , בראש כל פסוק מתורגם , מילתו הראשונה בעברית בא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן