יוסף ינון (פנטון) הפירוש הערבי של ר' דוד בן יהושע מימוני על משנה תורה לרמב"ם

מימוני , 1335 ) מצרים 1415 - בערך , חלב , ( אחרון צאצאי הרמב"ם המוכר מדמויות המפתח של הספרות הערבית היהודית בשלהי ימי הביניים . על של יצירתו הספרותית הפורייה עמדנו באריכות במקום אחר ולא נחזור על מבט כללי מבליט את העובדה שחלק נכבד ממפעלי ר' דוד הנגיד : פירושו אלחאירץ ופירושו לחלקים ממשנה תורה , מוקדש להבהרת תורת אבי ם . לפירושו על משנה תורה נודעת חשיבות כפולה : הן משום שהוא הפירוש 2 , עד כמה שידוע לנו , שנכתב בערבית , והן משום שנכתב בידי אחד מבני Negidim " , JQR , lxxv ( 1984 P . Fenton , "The Literary Legacy of David ben Joshua , Last of the Maimonidean > להלן : המורשת . ( וראה גם : ר' דוד בן יהושע מרשר אלי אלתפרד ואלםרפד אלי אלתגרר , מהד' י' ינון , ירושלים , תשמ"ז , הופעת פרסומים אלה , עלה בידנו לזהות בכתב יד האוסף השני של 115 , 'פירקוביץ דפים , את פירושו העברי לתורה , ספר בליל , 7 י 57 י , שקטע ממנו נמצא גם ; ENA 2902 ראה : המורשת , עמ' . 16 כדי להשלים את רשימת המחברים והמקורות מצטט , הנני מוסיף את אלה הנזכרים בספר זה : ר' אברהם מימוני , ראב"ע , אורחות ל , נ , 7 יד רד"ק זוהר ר' חננאל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן