שמעון שטובר הקבלה בין אסלאם ליהדות מפולמוס לקליטה והטמעה

א . מבוא של מונחים אסלאמיים מובהקים נקלטו בספרות הערבית היהודית כבר הראשונות להיווצרותה ; כתבים מן המאה העשירית ואילך כוללים , בין השאר , את איה ( פסוק , ( אמאם ( כוהן , ( חג' ( עלייה לרגל , ( מד'הב ( כינוי לקראים , ( נזול ( מתן . > פרשה , < צלוה ( תפילת העמידה , ( קאצ'י ( דיין , < אלקראן ( המקרא , ( אלרסול , ( שראיע ( מצוות ) ועוד ' . גם המילה המגדירה את הכיוון או את המקום שאליו התפילה , הקבלה , נמנית עם קבוצת המונחים הנזכרת , והיא חוזרת ומופיעה שונות של הספרות הערבית היהודית . היא מצויה בחיבורים מתחומי המקרא , , ספרות השאלות והתשובות וההלכה שבחוג השפעתה של החסידות ( הצופיות . ( 1 ; Jerusalem , 1981 , pp . 158 J . Blau , The Emergence and Linguistic Background ofJudaeo-Arabic , תשובות n free מהד' י' בלאו , כרך ג , עמ' 116 ( סעיף ס 7 לד דנ סעדיה גא 1 ן , מהד' י' יואל , 'ואח ירושלים , תש"א , עמ' 58 > ג ;( תשובות רבנו בן הרמב"ם , מהד' א"ח פריימן וש"ד גויטיין , ירושלים , התרצ"ח , עמ' 36 ( במבוא ;( י' , אוצר הלשון הערבית בתפסיר רב סעדיה גאון , רמת גן , תשמ"ו ( להלן : רצהבי , אוצר . 86-85 ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן