מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית: זרם העובדים בחינוך בשנים תרפ"א - תרצ"ט

מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית: זרם העובדים בחינוך בשנים תרפ"א - תרצ"ט

מחבר: שמעון רשף
שנת ההוצאה: תש"ם
מילות מפתח: חינוך; תנועת העבודה; פדגוגיה
הספר עוקב אחר מקורות צמיחתה ותולדותיה של תופעה ייחודית בתולדות החינוך המודרני והחינוך העברי בא"י בפרט: זרם העובדים. זרם זה העמיד במרכזם של ויכוח ומאבק חריפים בישוב העברי בארץ את מהותו של החינוך הלאומי ומבנהו.
הספר מציג שלושה שלבים בהתפתחותם של הרעיון ושל דפוסי החינוך של זרם העובדים: א. נסיונות וחיפושי דרך בחינוך ילדי העובדים. ב. תנועה חינוכית. שלב זה זוכה לניתוח מקיף בשל יחודו. ג. מערכת חינוך ממוסדת. תשומת לב שיטתית ניתנת לקשר שבין החינוך הלאומי, יעדיו ומבנהו לתהליכי ההתהוות החברתית והגיבוש הפוליטי בתקופת הישוב. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, חינוך
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל אביב

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  13