המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג

המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 2000
מילות מפתח: גרינברג, אורי צבי; משוררים עבריים; אורי צבי גרינברג; אצ"ג; א. צ. ג.; טור מלכא; גרינברג, אורי צ.; גרינברג, א. צבי; גרינברג, א. צ.; א.צ.ג.; טור-מלכא
שירת אורי צבי גרינברג (1981-1896), גדול המשוררים בשפה העברית ובשפת יידיש בספרות היהודית והעברית החדשה, זכתה בקובץ זה להארה מחקרית מקיפה, החושפת אותה במלוא עושרה בפני הקורא העברי – התלמיד, המשכיל והחוקר.
חוקריה המובהקים של שירת אצ"ג חברו בכרך זה, הניתן לפנינו, להציג קשת רחבה של נושאים, הנוגעים לגיוונה הבלתי מצוי של שירת ענקים זו: השער הראשון הוקדש למחקרים בפואטיקה של שירת אצ"ג, שבלשונה האקספרסיוניסטית המוקדמת ובפיתוחיה המטפיסיים המאוחרים הגיעה לשלמות צורנית ואידיאית שאין רבות כמותה בשירות בני דורה; בשער השני, נבחנים הן ההיבט הפילוסופי-הקיומי והן ההיבט הפוליטי-החברתי שיצירת אצ"ג היתה אחוזה בהם בשירה ובפובליציסטיקה, בבחינה מדוקדקת ומפורטת בשורה של עיונים חשובים וראשוניים מסוגם; בשער השלישי, מוגשת שורה של מחקרים השוואתיים של יצירת אצ"ג למשוררים בני זמנו על רקע זרמי שירה אירופיים ואחרים, ולמשוררים שאיתם בא המשורר במגע במהלך שבעים שנות יצירה; בשער הרביעי, מוגש לראשונה לקורא העברי מבחר מעניין של התרשמויות מדמות המשורר ומפעלו הספרותי כפי שהוטבעו בתודעת הסובבים אותו מקרוב.
ספר זה – ה מ ת כ ו נ ת ו ה ד מ ו ת הוא מפעל המקיף ביותר של דברי מחקר וביקורת על יצירת אורי צבי גרינברג, והוא כאח תאום וכמלווה נאמן למפעל הכינוס הגדול של כתבי המשורר. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15