נורית גוברין מאויב לאוהב בין דב סדן לאורי צבי גרינברג

א . יחסים מורכבים מאוד יחסי סדן ואצ"ג היו מורכבים ורגישים ביותר . בשנות השלושים , בימי המתח הגדול שבין המחנה הפועלי למחנה הרביזיוניסטי , כתב דב סדן ב'דבר' דברים קשים עד מאוד כנגדו . רק מקץ שנים חזר בו . משעה ששירת אצ"ג זכתה אצלו למקום של כבוד , הצליח לראות את אישיותו של היוצר בכוליותה , וקיבל אותה בשלמותה , כולל האידאולוגיה , שנשארה בלתי מקובלת עליו . מקץ שנים , במיוחד לאחר השואה , גבר כוח השירה על הרתיעה האידאולוגית , והוא אימץ אותה במלואה על כל אגפיה : הנוחים , הפחות נוחים והבלתי נוחים מן הבחינה האידאולוגית . זאת על סמך עקרון אי-ההפרדה ואיסור הבחירה וההשמטה מתוך מסכת היצירה השלמה , שדגל בו . מקצת הדברים הקשים שכתב סדן כנגד אצ"ג יובאו כאן , לא רק כדוגמה לוויכוח הפוליטי החריף שהסעיר את היישוב בשנות השלושים , ולא רק להארת יחסיהם של שני אישים אלה , אלא בעיקר כדוגמה לאפשרות של היפוך מערכת היחסים מאויבים לאוהבים . אצ"ג התחיל את ראשית צעדיו בארץ ישראל כאיש מפלגות הפועלים , וכמשתתף קבוע בכתבי העת שלהן . ברל כצנלסון , עורך , 'דבר' הדפיס את מאמריו "על אף שחרגו בנימתם ובעמדותיהם מן הקו שהיה מקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן