המתכונת והדמות

עמוד:6

HA'MATKONET VE'HA'DMUT Studies on the Poetry ofUri Zvi Greenberg Editor H . Weiss Editorial Board Y . Friedlander « A . Lipsker ? L . Dabby-Joury הספר יוצא לאור בסיוע מכון קורצווייל לחקר הספרות העברית , אוניברסיטת בר-אילן עיריית רמת-גן I . EDWARD KIEV LIBRARY FOUNDATION AND CO-PUBLISHED WITH ISRAEL MATZ HEBREW CLASSICS מסת"ב ISBN 965-226-212-9 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן , רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel - 2000 Copyright by Bar-Ilan University , Ramat-Gan סדר י ראובן בן-יוסף נדפס בישראל , תש'יס בדפוס 'גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר