המתכונת והדמות

המתכונת והדמות מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג יצא לאור בשיתוף עם הוצאת קרן ישראל מץ וקרן ספרית יצחק קיוב המתכונת והדמות מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג עוין הלל וי ס המערכת : יהודה פרידלנדר אבידב ליפסקר ליליאן דבי-גורי הוצאת אוניברסיטת בר-אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן