אברהם נוברשטרן האור והאפר הגברות העולה - מבנה ומשמעות

א . הקדמה קשה להצביע בספרותנו על עוד סופר אשר עשור שנים בחייו היצירתיים היה כה מגוון ורב-תהפוכות וכה נתון לוויכוח ספרותי ואידאולוגי כאצ"ג בשנות העשרים של המאה . יידיש ועברית , שירה רומנטית מאוחרת , אקספרסיוניום , שירה הגותית ושירה פוליטית מגויסת , שירים ליריים קצרים ופואמות רחבות היקף , כתיבה פובליציסטית לוהטת ^ ולוחמנית , הוצאת ביטאונים ספרותיים ופובליציסטיים והשתתפות בעיתונות השבועית והיומית - כל אלה הם משבצות באותו פסיפס ספרותי עשיר ומגוון המציב אתגר מתודולוגי בפני כל מי 'שבא להתבונן בו . האם תיאורו צריך להיות מודרך מכוחה של הנחה האומרת שקיים "רצף" ביצירתו של אצ"ג , ותיאור זה אמור להצביע בכל אחד משלבי כתיבתו על אותם מרכיבים האמורים לבשר את "השלב , "הבא או שמא עלינו לאמץ את ההנחה , שבפרק זמן זה ניתן להצביע על כמה "נקודות שבר" משמעותיות , השמות לאל את הרצון למתוח קווים ברורים המקשרים בין פרקי הזמן השונים ? עד כמה ניתן לעסוק בפינה אחת מפסיפס ספרותי זה במנותק מן האחרות ? האם ניתן בכלל להחיל עליו את המושגים "אחדות" , "שלמות"ו רק בשל העובדה שכל אחד מחלקיו הוא פרי יצירתה של אישיות ביוגרפית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן