יעקב שביט אסכטולוגיה ופוליטיקה בין "נבואה גדולה" ל"נבואה קטנה" - המקרה של אורי צבי גרינברג

א ב'הירדך 30 ) ביולי ( 1938 פרסם אורי צבי גרינברג שיר בשם "יהודה היום , יהודה ' , "מחר שיר המתנבא בין השאר על חורבנה של האימפריה הבריטית וחוזה את שקיעתה ואת התקפות האוויר של הנאצים על ערי בריטניה י השנים שלאחר מכן צפנו לצי הבריטי תפקיד מכריע והירואי במאבק על השליטה בים התיכון . אשר להודו , לא היה צריך להיות נביא כדי להתנבא כי שליטתה של בריטניה בה רופפת , והיא עתידה להסתיים בעתיד הלא רחוק . נבואות על שקיעתה של האימפריה הבריטית היו תופעה שכיחה ביותר , ואף רצויה בעיני מבקריו של האימפריאליזם הבריטי מבית . אבל מה באשר לנבואה על "נשרי הריינוס" החגים מעל וסטמינסטר ומפציצים את לונדון ? האם אין כאן לפנינו חזון מפתיע בדיוקו ומדהים בקריאת הבאות שלו ? האומנם יכול היה רק משורר בעל כוחות מופלאים לחזות את * מאמר זה הוא נוסח משוכתב של הרצאה שנישאה בשנת 1 . 1991 ספר הקטרוג והאמונה , כל כתביו , ג , עמ' . 188-187 העתיד ולראות לנגד עיניו את התקפות האוויר ההרסניות הללו ? עובדה היסטורית היא שבשנות השלושים רווחה בבריטניה חרדה גדולה בפני הפצצות מן האוויר , שכן מטוסי קרב והפצצה ביטלו את ההגנה המסורתית שהגנה תע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן