הלל ויס משיח בלי משיח: נושא גלוי ונסתר בספר מסת מבוא

פני הדור כפני הכלב . ןמות מ ^ יח בלי מקזיח . גדולה הצפה . אלי-אבי , עלה שעיר בארמונות ! " מעשה נורא" , ( 1924 ) פרספקטיבות ' הספר רחב היריעה שלפנינו כולל מחקרים , מסות זכרון , ועדויות . המאמרים המרתקים מייצגים דרמות רוחניות ; מעין מאבק מתחולל בין דפי הספר , ויכוח בלא יודעין , המתנהל בקרב רובם של המשתתפים , המתמודדים על משמעות שירתו הציבורית והלאומית של אצ"ג לגווניה , בעיקר זו של שנות העשרים והשלושים . המאמרים שבספר המייצגים מאבק פנימי , סחרור אינטלקטואלי קיומי , נטועים במקום ובזמן שבהם נכתבו : מדינת ישראל בשנת המאה , בקירוב , להולדת המשורר 1 , ( 1896 ) והתגשמות מפעל ההוצאה לאור של מהדורת 'כל כתביו' של אצ"ג , ההולך ונשלם ממש בשנים אלה , ומסייע מאוד בתרומתו לדיון ( כמשתקף מדרך הציטוט ברוב המאמרים . ( יש לזכור שכבר בשנות השישים נפל דבר - אחרי שנים ארוכות של התנכרות לאצ"ג ולשירתו - עם פרסום מאמרו המונומנטלי של בנימין הרושובסקי ( הרשב , ( "ריתמוס הרחבות - הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של , "ג"אצ שבעקבותיו , בעיקר , פרצו מעינותיו של המחקר האקדמי על שירה זו . מאז סוף שנות השמונים , החלה ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן