חנן חבר "שיר ההוד לבריון" אסתטיקה, פואטיקה, פוליטיקה ואלימות בשירת אצ"ג בשנות השלושים

פוליטיקה ואוטוביוגרפיה מה לא נאמר בגנותה של שירת אורי צבי גרינברג ? מה לא מצאו בה יריביה הפוליטיים כדי לחרף את המשורר , אשר כבר בשנות העשרים , וביתר תוקף משנות השלושים ואילך , נודע בלהיטותו לתקוף ולגדף את מחנה הפועלים ואת הנהגתו ? אצ"ג , שראשיתו היתה במחנה הפועלים ורק אחר כך , בסוף שנות העשרים , הצטרף אל המחנה שכנגד , נתפס בעיני דוברי מחנה הפועלים כאחד הנציגים הקיצוניים והמסוכנים ביותר של הימין הארץ-ישראלי . , 1937-ב עם הופעת 'ספר הקטרוג , 'והאמונה גאה גל ההתקפות על אצ"ג והעפיל לשיא חסר תקדים . "שירת אצ"ג" - כתב מבקר ממחנה השמאל - היא שירה בעלת ביטוי מלוהט , מסעיר ונוקב עד יסוד הנפש - אלא דוקא כל ערכיה אלה הטומנים בתוך פרעם מכמורות הרבה ומלכודות הרבה , חייבו משנה זהירות . למה הדבר משול ? לנכנס לדזשונגל בראשית . מאחורי כל שיח יגיח יזנק בכל רגע הנמר הטורפני , מכל ענף ובד יצנח בכל רגע העוף הדורסני . וי למי שיכנס לתוך סבכיו וכולו לא יהיה ערות וקשיבות ; וגרינברג ? שנים רבות 1 מאמר זה הוא נוסדו מורחב של הרצאה שנישאה בכנס הבין-אוניברסיטאי השלישי לחקר הספרות העברית , אוניברסיטת תל-אביב , אפריל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן