עם הספר

עמוד:10

עס כינוסם המלא של כתבי המשורר , בעברית וביידיש , בשירה , בפרוזה ובמסה , תורם ספר המתכונת והדמות בדרכו שלו , העיונית והמחקרית , לחלחולה העקבי והעמוק של יצירת אצ"ג לתודעה התרבותית-לאומית שמשורר זה היה ממעצביה בדורות האחרונים . תקוות העורכים היא כי תועלתו של ספר זה תחרוג מן החוג המיוחד של משתתפיו - למורים , לסטודנטים , ולציבור הרחב של אוהבי שירה - ובעיקר אל מוקירי שירת אצ"ג ואל הלומדים להכירה עתה עם פירסומה והפצתה ברשות הרבים , לאחר שהיתה שנים רבות כל-בך , רבות מדי , גנוזה מעינם של קוראי הספרות העברית . המערכת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר