אבידב ליפסקר הגלמודים הגדולים אורי צבי גרינברג, וולט ויטמן והאקספרסיוניזם הגרמני

עלה , וולט ויטמן העברי , עלה ! ( כלפי תשעים ותשעה , עמ' לה ) כלפי תשעים ותשעה - בין אירופה וארץ ישראל יחם ההערצה של המשורר אורי צבי גרינברג לשירתו של וולט ויטמן אינו טעון , כמדומה , הוכחה . כל מי שמכיר את כתיבתו הפובליציסטית של אצ"ג בשנות העשרים בכלל , ובתוכה את ספרו הפרוגרמטי 'כלפי תשעים ותשעה' ( תרפ"ח , ( יודע כי המשורר האמריקני נזכר פעמים מספר בפרקי המסה של הספר , ובסעיף המילואים בהיקף של עמוד שלם החותם את המסה "נוסח האתמול ונוסח היום" שהוקדש כולו לוויטמן , אומר עליו גרינברג : [ ... ] " אני מסיע גם את וולט ויטמן לעמוד בא"י העובדת - - עלה , וולט ויטמן העברי , עלה " ! אם יש טעם להידרש אל נושא זה , שטופל במידה שונה של היקף ועומק אצל מבקרים שונים , הרי הוא נעוץ בצורך לברר את רקעה ההיסטורי המדויק של השפעת ויטמן על האקספרסיוניזם הגרמני בכלל ועל שירת אצ"ג בפרט , על מנת לראות אם מדובר בהעתקה-העברה גרידא , או בשימוש מתוך מודעות ובצורה מיוחדת התואמת את צורכי הקליטה המחודשת של המשורר האמריקני בשירה הארץ-ישראלית בשנות העשרים ' . ' כלפי תשעים ותשעה' נתפס עד היום כחיבור שבגינו הסמיכה הביקורת את ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן